sgim1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   3CG-1/2,3EG-1/2 wf
     
2 8:25- 9:10 2DG-1/2,2HG-1/2 wf
2DG-1/2,2HG-1/2 wf
2BG-2/2,2GG-2/2 wf
  SR 3BG-2/2,3HG-2/2 wf
3 9:20-10:05 2DG-1/2,2HG-1/2 wf
SR 3DG-2/2,3GG-2/2 wf
2AG-2/2,2FG-2/2 wf
SR 2CG-2/2,2EG-2/2 wf
SR 3BG-2/2,3HG-2/2 wf
4 10:15-11:00 3CG-1/2,3EG-1/2 wf
2BG-2/2,2GG-2/2 wf
SF 3BG-1/2,3HG-1/2 wf
SR 3DG-2/2,3GG-2/2 wf
SF 3AG-1/2,3FG-1/2 wf
5 11:10-11:55 SR 3DG-2/2,3GG-2/2 wf
3BG-2/2,3HG-2/2 wf
SF 3AG-1/2,3FG-1/2 wf
2AG-2/2,2FG-2/2 wf
2CG-2/2,2EG-2/2 wf
6 12:15-13:00 SR 3DG-2/2,3GG-2/2 wf
DH 3AG-2/2,3FG-2/2 wf
SF 3CG-1/2,3EG-1/2 wf
2DG-1/2,2HG-1/2 wf
2CG-2/2,2EG-2/2 wf
7 13:20-14:05 SR 2CG-2/2,2EG-2/2 wf
DH 3AG-2/2,3FG-2/2 wf
SF 3CG-1/2,3EG-1/2 wf
2BG-2/2,2GG-2/2 wf
2AG-2/2,2FG-2/2 wf
8 14:15-15:00       2BG-2/2,2GG-2/2 wf
2AG-2/2,2FG-2/2 wf
Obowiązuje od: 12 lutego 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum