7c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 wf SM sgd2   j.francuski-3/3 #f7c A23   fizyka GK D11
2 8:25- 9:10 historia D21 j.angielski PP B5 j.angielski PP B5 j.francuski-3/3 #f7c A2 matematyka EO B3
3 9:20-10:05 chemia KW D21 wf SM sgm2 religia LS A21 j.angielski PP B5 wf SM sgd2
4 10:15-11:00 matematyka EO B4 chemia KW D21 fizyka GK D11 historia A23 biologia MR B2
5 11:10-11:55 geografia ZW B4 biologia MR B2 wf SM sgd2 geografia ZW B2 j.polski JC B4
6 12:15-13:00 j.polski JC B3 j.polski JC B4 informatyka AR A2 matematyka EO D11 j.polski JC B4
7 13:15-14:00 plastyka PK D23 matematyka EO D11 muzyka Ko A23 j.polski JC B4 religia LS B1
8 14:10-14:55 doradz. zaw. SK B2 j.hiszpański-2/3 KG B2 j.hiszpański-2/3 KG B2 godz.wych JC B4  
Obowiązuje od: 4 września 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum