INFORMACJE O ZAPISACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

IM. JANUSZA KORCZAKA

W TARNOBRZEGU

 

O G Ł A S Z A

 

ZAPISY DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Zapisy dzieci do klas pierwszych prowadzimy

od 1 marca 2018r. do 15 marca 2018.

w systemie elektronicznym

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnobrzeg/News

 

„Lata dziecięce są górami,

Z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”.

Janusz Korczak

 

15 POWODÓW

DLA KTÓRYCH WYBÓR „SP – 10” BĘDZIE STRZAŁEM W 10:

 

- atmosfera przyjazna dziecku, otwartość na jego potrzeby i oczekiwania

- życzliwa, posiadającą wysokie kwalifikacje kadra pedagogiczna

- wysoki poziom nauczania

- bardzo dobre warunki bazowo- lokalowe, atrakcyjny wystrój sal

- różnorodność nowoczesnych pomocy naukowych

- język angielski i informatyka od klasy I

- mobilne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, sale z tablicami interaktywnymi

- szereg profesjonalnie przygotowanych imprez szkolnych

- odkrywanie talentów dzieci oraz wsparcie w ich rozwijaniu

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

- pomoc uczniom z trudnościami

- opieka pedagoga, logopedy, stomatologa, higienistki

- możliwość korzystania ze świetlicy, biblioteki, stołówki, sklepiku szkolnego

- bezpieczny, certyfikowany plac zabaw, nowoczesne boisko sportowe

- indywidualne podejście do dziecka, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016