Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

 Zdobyliśmy certyfikat ,,SZKOLNE KLUB WOLONTARIATU”

 

  W okresie od 15.03. 2017r. do 15.11. 2017r. Szkolny Klub Wolontariatu ,,Pomaganie nakręca” działający w naszej szkole brał udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. 

 

 

  Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

   Zadania przewidziane regulaminem konkursu były dokładnie sprecyzowane,  miały różnorodną formę i realizowane  były głównie metodą projektu.

   Wykonane zadania oceniane były przez jury konkursu punktowo, na podstawie sprawozdań, prac plastycznych, zdjęć i filmików przesłanych  przez stronę internetową. Każde z zadań zostało ocenione na maksymalną liczbę punktów, czego zwieńczeniem było uzyskanie przez naszą szkołę certyfikatu ,,SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”

 

W ramach konkursu  zrealizowano 10 zadań m. in.:

 

zaprezentowanie przedstawienia ,,Rzecz o kolorach”, którego celem było propagowanie idei wolontariatu na terenie szkoły, 

przeprowadzenie akcji charytatywnej „Pomóż swoim braciom mniejszym”, - zbiórka karmy, misek, koców dla zwierząt znajdujących się w schronisku ,,Ogród świętego Franciszka” w naszym mieście,

przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole,

zaangażowanie szkoły i uczniów w akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim:

      - uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji ,,Szkoło pomóż i Ty” organizowanej  przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMÓŻ I TY z siedzibą w Gdyni,

      - udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,Wyślij Pączka do Afryki” prowadzonej przez Misjonarzy Kapucynów w Republice Środkowo-Amerykańskiej,

      - przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,Wylosuj Anioła” prowadzonej  przez  Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinom   ,,Okno Życie” w ramach działalności  Fundacji ,,Gdy liczy się czas”

zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu literackiego na temat: „Pomaganie jest fajne!”,

przeprowadzenie pogadanek w klasach  na temat ubóstwa, empatii i postaw altruistycznych, 

przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole  „Poczytaj mi kolego”,

przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”?,  w celu poznania opinii uczniów na temat wolontariatu oraz form pomocy organizowanych przez naszą szkołę , 

 

  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Wolontariusze SKW jak i cała brać uczniowska  bardzo chętnie realizowali  przedsięwzięcia i zadania przewidziane regulaminem konkursu.

 Każde zadanie staraliśmy się zaplanować i zrealizować dokładnie i solidnie. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy naszej szkoły,  nauczycieli, dyrekcji  oraz rodziców. Całym przedsięwzięciem koordynowały opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu w składzie – p. M. Bielecka, p. D Chrząstek,  p. B. Dziuba, p. B. Juda, p. D. Karasińska,  p. D. Klimek,  p. D. Kordas, p. Alina Ożga – Gajda

 

 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

  

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016