Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

Najlepsi uczniowie

 

    NAJLEPSI  UCZNIOWIE  KLAS CZWARTYCH, PIĄTYCH I SZÓSTYCH W II SEMESTRZE 

2016/2017

 

Średnia ocen  4,75 i wyżej

 

Klasy IV

 Klasy V

 Klasy VI

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016