Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

Stare drzewa znikają - nowe domki powstają

 

 

     W dniach 20-22 marca pracownicy Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły Pan Janusz Wepsięć i Pani Aneta Motyka przeprowadzili zajęcia we wszystkich klasach I-IV w ramach akcji STARE DRZEWA ZNIKAJĄ - NOWE DOMKI POWSTAJĄ. Uczniowie mieli okazję lepiej poznać rodzime gatunki ptaków dziuplastych oraz przyjrzeć się różnym typom budek lęgowych.

 

 

 

Otrzymaliśmy pięć budek lęgowych, które zostaną zawieszone na terenie wokół szkoły oraz dużą tablicę informacyjną o ptakach.

 

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016