Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

NAGRODY I KARY W WYCHOWANIU – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 

Nagrody

 

Nagroda, by spełniała swoje zadanie bodźca wzmacniającego pożądane zachowania dziecka musi spełniać kilka funkcji:

• Dostarczać dziecku przyjemności, radości, poczucia satysfakcji.

• Wzmacniać jego poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.

• Realizować potrzebę bycia ważnym, uznawanym, szanowanym.

• Wzmacniać więzi emocjonalne z osobami nagradzającymi dziecko.

• Zachęcać do nowych wyzwań.

 

Nagradzanie spełnia swoje funkcje, gdy:

• Wynagradza działania dziecka wymagające dodatkowego wysiłku.

• Zaspokaja potrzeby i pragnienia dziecka. Trzeba dobrze poznać dziecko, by wiedzieć, czego pragnie!

• Następuje bezpośrednio po konkretnym zachowaniu dziecka, aby kojarzyło nagrodę z danym zachowaniem.

• Jest urozmaicone i sporadyczne. Dziecko nie oczekuje wówczas stałe nagrody za każde zachowanie zgodne z wolą dorosłego, a nagroda nie traci wartości w jego oczach.

 

Ważne dla dziecka są nagrody niematerialne (pochwała, uznanie ze strony rodziców, wspólna zabawa, wyjście na spacer, na basen itp). 

 

Pochwała i uznanie muszą być adekwatne do osiągnięć dziecka. 

 

Rodzaje nagród

 

Nagrodą może być wszystko, co sprawia dziecku przyjemność, np. wyjście do kina, kupno nowej książki, przyznawanie przywilejów. Jednak tym, co najbardziej nagradza jest doznanie miłości ze strony rodziców. 

 

Kary

 

Celem kary jest pomoc w eliminowaniu niepożądanych zachować oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia w przyszłości. Odpowiednio dobrane, starannie przemyślane kary mogą sprzyjać rozwijaniu u dziecka poczucia odpowiedzialności i umiejętności przewidywania konsekwencji swoich działań na podstawie rozpoznania co jest dobre, a co złe.

 

Rodzaje kar

• Kary naturalne - gdy np. dziecko celowo zniszczyło zabawkę, to przez pewien okres, nie dostaje nowej.( Raczej dla młodszych dzieci.)

• Zadośćuczynienie – zrekompensowanie strat, np. w postaci naprawy zniszczonej rzeczy, przeprosin.

• Izolacja – wyłączenie dziecka na pewien okres z danej sytuacji. Gdy dziecko jest np. agresywne w stosunku do innej osoby, prosimy, by na pewien czas oddaliło się (wyszło do swojego pokoju). Gdy będzie spokojniejsze – może wrócić. (Uwaga! Karę tę należy stosować wyjątkowo, raczej w stosunku do starszych dzieci.)

• Słowna dezaprobata – upomnienie, nagana, wyrażana także językiem ciała: tonem i mimiką, najlepiej „komunikatem Ja”, np.: „Czuję złość, kiedy tak krzyczysz na swoją siostrę. Nie podoba mi się takie zachowanie”.

• Ograniczenie uprawnień lub odebranie przyznanych przywilejów.

 

Kara powinna być przemyślana, sprawiedliwa i stopniowalna. (Nie karz zbyt surowo za niewielkie przewinienia).

 

Kara powinna być wymierzona we właściwym czasie. (Nie należy zwlekać z ukaraniem dziecka).

 

RODZICU!

 

Dostosuj kary do wrażliwości dziecka. Nie „obrażaj się” na dziecko w trakcie odbywania przez nie kary. Bądź z nim w kontakcie.

Zanim ukarzesz dziecko, sprawdź, czy jest świadome przewinienia.

Zawsze wysłuchaj wyjaśnień dziecka.

Nie poniżaj dziecka.

Nie stosuj kar cielesnych. Nie bij!

 

W NAGRADZANIU I KARANIU BĄDŹ KONSEKWENTNY.

 

Halina Pasławska

pedagog

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016