Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

DROGI RODZICU! 

 

OTO KILKA WSKAZÓWEK JAK POMÓC DZIECKU W ODRABIANIU LEKCJI?

 

Proces zapamiętywania przebiega zgodnie z pewnymi stałymi regułami.

• Pierwsze pół godziny to najefektowniejszy czas nauki Twojego dziecka. Zadbaj, by ten czas nauczyło się przeznaczać na najważniejsze, najtrudniejsze zadania.

• Im wcześniej Twoje dziecko przystąpi do powtarzania lekcji po jej zakończeniu, tym mniej będzie potrzebować czasu i wysiłku, by odświeżyć materiał.

• Jeśli chcesz, by dziecko dobrze zapamiętało np. treść wiersza, dopilnuj, by powtórzyło go jeszcze kilka razy po pierwszym bezbłędnym odtworzeniu. 

• Aby nauka Twojego dziecka była efektywna, musi ono uniknąć bezmyślnego powtarzania materiału z lekcji. Aby mu w tym pomóc, zadawaj dziecku pytania dotyczące przeczytanego tekstu, proś o wyjaśnienie wybranych pojęć lub zjawisk, podanie do nich przykładu. 

• Pilnuj, by Twoje dziecko dzieliło materiał, którego się uczy, pod względem jego treści, a nie np. liczby stron.

• Zachęcaj dziecko, by powtarzając materiał z lekcji, wykorzystywało różne techniki nauki: słuchanie, czytanie, przeglądanie notatek, pisanie.

• Zadbaj, by Twoje dziecko uczyło się systematycznie. Gdy uczy się czegoś mechanicznie (np. tekstu na pamięć, ortografii), niech powtarza materiał krócej, ale za to regularnie, np. przez pięć dni po 15 minut. 

• Również przygotowania do klasówki lepiej rozpoczynać tydzień wcześniej i poświęcać na nie po pół godziny dziennie, zamiast kilku godzin tuż przed sprawdzianem.

• Najbardziej pamiętamy to co jest na początku i na końcu, Dziecko podczas nauki w domu powinno dzielić odrabianie lekcji na wyraźnie jednostki, tak by uzyskać jak najwięcej „początków” i „końców.

• Niezbędne są dobrze rozplanowane przerwy.

• Warto również, by dziecko wykorzystywało początek nauki na uczenie się nowych zagadnień, następnie wykonywało zadania łatwiejsze, utrwalające wcześniej zdobyte informacje, na końcu zaś – choć na chwilę – powracało do nowych wiadomości.

• Zachęcaj dziecko, by ucząc się nowego materiału, starało się znaleźć w nim coś ciekawego dla siebie. 

• Niech odnosi nowe informacje do wcześniej zdobytej wiedzy, robi własne notatki, podkreśla najważniejsze informacje na kolorowo, szuka śmiesznych skojarzeń – wszystkie te działania ułatwią mu szybsze i trwalsze zapamiętanie nowych wiadomości.

• Zadbaj o to, by dziecko pamiętało o przerwach w nauce, oraz by w miarę możliwości przerabiało kolejno po sobie przedmioty jak najmniej podobne do siebie.

 

Co może ograniczać motywację dzieci do nauki szkolnej?

 

Brak niezbędnej energii potrzebnej do nauki:

• Gdy dziecko nie otrzymuje odpowiedniej stymulacji do nauki.

• Kiedy nie jest właściwie pobudzane do pracy szkolnej (np. motywację obniża słabe zainteresowanie rodziców nauką dziecka).

• Brak wiary w dziecko, zwątpienie i rezygnacja („z ciebie nic nie będzie”).

• Zła atmosfera w domu, słaby kontakt z dzieckiem, kłótnie, konflikty, itp.

 

Brak długofalowych celów nauki:

• Jeżeli szkoła jest traktowana jako zło konieczne, jako strata czasu.

• W domu panuje atmosfera brak szacunku dla uczenia się, kształcenia.

• W domu panuje lekceważenie, poniżanie nauczycieli, przy dziecku omawiane są konflikty rodziców z nauczycielami.

• Brak wzorca, pozytywnego modelu ze strony rodzica.

• Zbyt wygórowane cele, nieadekwatne do możliwości dziecka .

 

Brak określonych i usystematyzowanych działań ze strony środowiska wychowawczego:

• Brak stosownych warunków do nauki (np. własny pokój, kącik do nauki).

• Brak stałego harmonogramu dnia (stałe pory odrabiania lekcji, odpoczynku, snu).

• Brak konsekwencji i wytrwałości, brak uwagi i dopilnowania dzieci w nauce ze strony rodziców.

 

Czynniki wewnętrzne wpływające na motywację:

• Kłopoty ze wzrokiem i słychem.

• Niedorozwój lub mikrouszkodzenia mózgu.

• Problemy emocjonalne (nerwica szkoła, lęk szkolny).

 

Czynniki zewnętrzne wpływające na motywację:

• Konflikty między nauczycielem i dzieckiem.

• Nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka w klasie.

• Negatywny wpływ grup rówieśniczych.

• Sposób nauczania, opierający się na przeładowanych informacjami programach i niewłaściwym doborze metod, form i warunków kształcenia.

• Brak współpracy nauczycieli z rodzicami.

 

Halina Pasławska

pedagog

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016