Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

Lekcja 1

Temat: Gimnastyka z elementami tańca - piramidy wieloosobowe.

     Celem głównym lekcji był wszechstronny rozwój sprawności ruchowej, kształtowanie piękna i harmonii ruchu, koordynacji wzrokowo ruchowej oraz inspirowanie do aktywności twórczej.
     Uczennice bardzo entuzjastycznie podeszły do tematu lekcji. Po rozgrzewce przystąpiły do budowania piramid pięcioosobowych. Następnie zaprezentowały układ taneczny zakończony piramidą  siedmioosobowa.

     Cel główny lekcji zostały zrealizowany.

 scenariusz lekcji

Film

 

 

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016