Dzień otwarty - 5.03.2016

                 

Lekcja 2

Temat: Zasady udzielania pierwszej pomocy w grach i zabawach ruchowych.

     Celem głównym lekcji był przygotowanie uczniów do samodzielnych zachowań utylitarnych.
    Uczniowie byli zainteresowani tematem. Chętnie wykonywali ćwiczenia. Wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. Samodzielnie zaprezentowali schemat postępowania powypadkowego.

     Zamierzony cel został osiągnięty.

 

 scenariusz lekcji

 

---------------------------

  

---------------------------

Dokumenty do pobrania:

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 

---------------------------------

Obiady - informacje

---------------------------

 

 Wykaz podręczników

na rok szkolny 2015/2016